قلمرو سیاه | Black Zone

وضعیت
آخرین وضعیت بررسی شده.
99.27
%
آپ‌تایم
آپ‌تایم در ۱۲ ساعت گذشته.
1537.46
ms
میانگین زمان پاسخ‌دهی
میانگین زمان پاسخ‌دهی در ۱۲ ساعت گذشته.

آخرین فراخوانی

14:33

میانگین آخرین زمان فراخوانی

DNS

195

TLS

117

TCP

1

Process

79

Content Transfer

0

فراخوانی بعدی

14:38

آمار میانگین پاسخ‌دهی

میانگین زمان پاسخ‌دهی لایه‌های مختلف در هر موقعیت مکانی در ۱۲ ساعت گذشته.

رخدادها

آخرین رخدادها
رخدادی برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.